Jedu s dobou
Zveřejněno 14. 12. 2021

START DRIVING – Zájem mladých řidičů i jejich rodičů o kurzy bezpečné jízdy stále roste

Mladí řidiči motorových vozidel ve věku do 24 let zaviní každoročně na 10 tisíc nehod. Dlouhodobě tak zůstávají nejrizikovější skupinou řidičů. „Mnoho mladých řidičů má tendenci na silnici riskovat, ale přitom špatně odhadují limity své i řízeného vozidla a také zdaleka ne vždy jsou s to efektivně vyřešit případné rizikové situace. Mezi nejčastější statistické příčiny jimi způsobených nehod patří nepřiměřená rychlost a nevěnování se řízení, nejednou se vydají do provozu i pod vlivem alkoholu či drog“ říká dopravní expert z Platformy VIZE 0 Roman Budský. Pozitivní zprávou je postupné snižování počtu závažných nehod, při kterých figurují jako viníci.

O zlepšování situace s mladými řidiči dlouhodobě usiluje Asociace autoškol České republiky společně s Asociací center pro zdokonalovací výcvik řidičů a dalšími partnery, jako jsou například Platforma VIZE 0 založená Kooperativou, Autoklub ČR, Ministerstvo dopravy, Policie ČR, Škoda AUTO, Asociace psychologů a to díky finančním prostředkům z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. „Vyzdvihl bych projekt Start Driving financovaný právě z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Mladým řidičům a jejich rodičům nabízí možnost zdarma absolvovat kurz bezpečné jízdy na 8 polygonech po celé České republice a naučit se řadě pokročilých dovedností, které v rámci základní řidičské přípravy v autoškole často nemají šanci pochytit“, říká Aleš Horčička, šéf Asociace autoškol.

Kurzy v rámci projektu Start Driving jsou pojaty komplexně. Účastníkům nabízejí evaluační jízdy v reálném silničním provozu ve vozidle autoškoly pod kuratelou zkušených učitelů jízdy, praktický výcvik na polygonu, přednášku dopravního policisty zaměřenou na vysvětlení příčin vzniku konkrétních vážných dopravních nehod a také přednášku dopravního psychologa. Roman Budský dodává: „O problematiku dopravní psychologie byl letos mezi mladými řidiči vysoký zájem. Stručná a současně poutavě podaná přednáška dopravního psychologa seznámila účastníky kurzů s vlivem rysů osobnosti na výkonnost řidiče. Dozvěděli se řadu zajímavých informací o vlivu únavy, návykových látek, ale také například únavy na schopnost bezpečně se pohybovat v silničním provozu. A také měli prostor zamyslet se nad možnými dlouhodobými následky zaviněné dopravní nehody. Také vystoupení dopravních policistů, kteří seznámili mladé řidiče s konkrétními nehodami a jejich syrovými následky, přimělo mnohé účastníky kurzů k zamyšlení se nad tím, jak může být snadné na základě lehkomyslného řízení během zlomku sekundy převrátit další chod života nejen svého, ale i mnoha dalších lidí. Velmi cenné byly i evaluační jízdy v reálném provozu, kdy zkušení učitelé v roli zkušenějšího kolegy poskytli novým šoférům řadu pokročilejších technických rad, jak ovládat vozidlo a řešit konkrétní dopravní situace.“

Zájem o účast na kurzech projektu Start Driving meziročně roste. Letos bylo proškoleno 2 554 mladých začínajících řidičů ve věku mezi 18 a 24 lety, rovněž tak 237 jejich rodičů a 293 učitelů autoškol i zkušebních komisařů. Celkem tak letos kurzy absolvovalo 3 084 osob, což je třikrát více než loni. „Zájem mladých lidí o zdokonalovací kurzy mě velmi těší, rovněž tak si vysoce cením zájmu jejich rodičů absolvovat kurz společně se svou ratolestí. To považuji za velmi důležité, proto pro další ročník Start Drivingu chystáme zásadní změnu. Každý mladý řidič do 24 let si s sebou bude moci přivést jednoho rodiče. Možnost spoluúčasti rodičů tedy nebude omezená jako doposud“, dodává Aleš Horčička.

Fotografie z kurzu: https://www.startdriving.cz/galerie/

Bližší informace podá: Roman Budský, e-mail: roman.budsky@vize0.cz, tel.: 776 195 576 nebo Aleš Horčička, e-mail: info@startdriving.cz, tel.: 723 876 052.