Jedu s dobou
Zveřejněno 10. 4. 2022

Bezplatná „vysoká“ řidičská škola pro zodpovědné rodiče a jejich děti? START DRIVING 2022!

PROJEKT START DRIVING 2022 URČENÝ ZAČÍNAJÍCÍM ŘIDIČŮM, jejich rodičům a učitelům autoškol POKRAČUJE I V ROCE 2022.

Projekt navazuje na stejnojmenný program z roku 2020 a 2021, kdy se uskutečnilo více jak 100 kurzů pro účastníky ve věku 18-24 let. V tomto roce je nejvíce zaměřen na přípravu systému s větším zapojením rodičů do přípravy mladých začínajících řidičů. Tento systém bývá také nazýván modelem „laického“ učitele. Letos se díky finanční podpoře z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů uskuteční po celé ČR celkem 66 kurzů, které budou pro účastníky zdarma.  Kurzy jsou vypsány na celý rok a kapacity jsou již z více než 50 % zaplněny.

Hlavními částmi kurzu jsou zdokonalovací výcvik v reálném silničním provozu, zvládání rizikových situací na polygonu, přednáška dopravního policisty a nedílnou součástí je i dopravně psychologický seminář. Do projektu jsou kromě Asociace autoškol ČR a Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů zapojeni i další partneři – např. Asociace dopravních psychologů ČR, Platforma VIZE 0, Policie ČR,  BESIP, GasNet a Škoda Auto.

„S ministerstvem dopravy více jak 2 roky připravujeme dobrovolný model zavedení možnosti jezdit ještě před závěrečnou zkouškou v autoškole pod dohledem doprovodné osoby (mentora), tak aby žák mimo průměrných pěti set najetých kilometrů v rámci autoškoly mohl rozšířit své zkušenosti za volantem  v přípravném období min. o dalších 2 000 km.“  uvedl Aleš Horčička, předseda Asociace autoškol ČR

Za Asociaci center bezpečných jízd k projektu předseda Jan Šťovíček uvádí: „Myslím, že se ve spolupráci s Asociací autoškol a dalšími partnery povedlo připravit dobrý koncept zaměřený z větší části na praktickou část. Mohl by se stát klíčem ke snížení nehodovosti nových řidičů a kromě zavedení modelu jízdy s doprovodnou osobu také k zavedení efektivního systému vícestupňové přípravy nových řidičů v ČR tzv. řidičáku na zkoušku.“

 Současný systém výuky a výcviku v autoškolách je primárně orientován na předávání znalostí příslušných právních norem a zvládání základních praktických dovedností při ovládání vozidla. To již dávno neodpovídá moderním trendům přípravy nových řidičů, neboť nejsou dostatečně zohledněna specifika a osobnostní nevyzrálost mladých řidičů, jejich schopnost předvídat rizika, volit strategii jízdy adekvátní jejich řidičským dovednostem. Právě toto jsou oblasti, na které cílí obsah programu Start Driving. Účastníci si v části bezpečné jízdy na polygonu s vlastním automobilem vyzkoušejí řešení nestandardních jízdních situací. Součástí programu jsou také evaluační jízdy v provozu s akcentem na rozpoznávání rizik v souvislosti se silničním provozem, které mohou během jízdy za různých okolností nastat. „Hlavní myšlenkou, kterou budou lektoři frekventantům kurzů předávat, jsou poznatky, že je lepší, se do krizové situace v provozu vůbec nedostat. Kurzy jim také napomohou uvědomit si řidičské limity jich samotných i jejich automobilů,“ uvádí Roman Budský z Platformy VIZE 0.

 „Start driving jinými slovy zhmotňuje na pilotním vzorku cca 2 500 účastníků nový systém přípravy řidičů, po čemž odborná veřejnost volá. Tedy, aby se mladým začínajícím řidičům dostálo co nejvíce znalostí, dovedností a zkušeností v prvních fázích jejich řidičského života, tak aby jejich jízda nebyla metodou pokusů a omylů, které často končí tragicky. Zájem o kurzy nám dává pozitivní signály o tom, že veřejnost efektivnější přípravné či následné vzdělávání začínajících řidičů vnímá jako potřebnou záležitost, proti které nic nemají. Zavedení těchto modelů v zahraničí např. v Rakousku má prokazatelné výsledky. Mj. z našich dotazníkových průzkumů vyplývá, že 58 % absolventů autoškoly by uvítalo oficiální spolujízdy s jejich rodiči“ uzavírá Aleš Horčička.  

Součástí projektu je také 12 kurzů pro učitele autoškol a zkušební komisaře, kteří pak budou ovlivňovat během výcviku v autoškole desetitisíce nových řidičů.

Pro zástupce médií jsme v průběhu připravili možnost se zúčastnit libovolného kurzu a vyzkoušet si ho stejně, jako ho mohou absolvovat jeho účastníci.

 Termíny jednotlivých bezplatných  kurzů a přihlášky na ně najdete na https://www.startdriving.cz/

 

Bližší informace k projektu či možnosti účasti médií na kurzech pro reportáže, rozhovory atd. podají:

Ing. Aleš Horčička, e-mail: info@startdriving.cz, tel.: 723 876 052

Bc. Roman Budský, BA (Hons), MBA, e-mail: roman.budsky@vize0.cz, tel.: 776 195 576

Foto ke stažení

https://www.startdriving.cz/galerie/

Videa

https://www.startdriving.cz/galerie/

Na vyžádání zašleme případně ve větším rozlišení.